Zadaj nam pytanie
Zadaj nam pytanie
Druki opłat
Druki opłat
Dane osobowe
Dane osobowe
efaktury
efaktury
Historia rachunku
Historia rachunku
Konfiguracja P2P
Konfiguracja P2P
Promocje
Promocje
Zaloguj się
Odzyskiwanie hasła
Rejestracja
Zadaj nam pytanie

Bardzo chętnie odpowiemy na pytania związane z działalnością firmy INTERKAR KOMPUTER-SERWIS / TVS KASZEBE. Jeśli nie wiesz czegoś lub po prostu nie jesteś pewny, zadaj nam pytanie. Możesz to zrobić wysyłając e-mail na adres: info@interkar.pl, używając poniższego formularza lub dzwoniąc bezpośrednio do siedziby firmy pod numer telefonu (58) 678-76-02 w godzinach pracy biura (pon-pt 9:00-18:00, sob 9:00-15:00).

Aby zadać nam pytanie możesz również użyć poniższego formularza:

(Formularz służy również do odpowiedzi na komunikaty wysłane do użytkownika przez firmę Interkar Komputer-Serwis, oraz do wysyłania skanów lub zdjęć potwierdzeń zaległych wpłat)

Tytuł:
Napisz pytanie:
UWAGA: Informujemy że na pytania odpowiadamy max. w ciągu dwóch dni roboczych w godzinach pracy podanych w Regulaminie Operatora tj. 9:00-18:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
Tutaj można dodać zdjęcie lub skan potwierdzenia wpłaty:
Załącz plik:
(maksymalnie 2MB)
Imię i nazwisko:
(obowiązkowo)
Adres e-mail:
(obowiązkowo)
Telefon:
  Zapoznałem się z zamieszczoną poniżej klauzulą informacyjną (obowiązkowe)
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych dotyczących produktów i usług oferowanych przez Administratora drogą elektroniczną za pomocą poczty e-mail, telefonu, spersonalizowanych zgodnie z treścią mojego zapytania (art. 6 ust. 1 lit. .f. RODO).
  Poczekaj na numer zgłoszenia - nie zamykaj przeglądarki!
 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w celu odpowiedzi na zadane pytanie złożone za pośrednictwem formularza online dostępnego na stronie interkar.pl lub za pomocą poczty elektronicznej/bądź telefonicznie
Karol Dziecielski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą INTERKAR KOMPUTER . SERWIS Karol Dziecielski w Redzie (84-240), przy ul. Św. Wojciecha 20,
NIP: 9580953536, REGON: 191818123, dalej jako . Administrator., informuje, że:
a) jest administratorem danych osobowych osób, które wysyłają do nas zapytanie lub dzwonią podając swoje dane osobowe,
b) Administrator danych nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Administratorem danych w następującej formie:
. telefonicznie, pod numerem telefonu: (58) 678-76-02
. za pośrednictwem poczty elektronicznej, przesyłając informację na adres: info@interkar.pl
. listownie i osobiście pod adresem Administratora danych: INTERKAR KOMPUTER . SERWIS Karol Dziecielski w Redzie (84-240), ul. Św. Wojciecha 20.
c) Pana/i dane osobowe są przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, w większości przypadków będą dotyczyć (i) przekazywania informacji handlowej o produktach i usługach oferowanych przez Administratora (ii), zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz świadczenia tych usług zgodnie z zawartą umową (iii) poinformowania o możliwości skorzystania z usługi Administratora danych np. za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie,
d) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i pracownicy/zleceniobiorcy naszej firmy odpowiedzialni za realizacją zapytania. Osoby te są zobowiązane do zachowania w poufności otrzymanych danych,
e) jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania tej zgody, w przeciwnym wypadku będą usuwane niezwłocznie po realizacji Pana/i zapytania, chyba że prawnie usprawiedliwiony cel Administratora danych lub przepisy prawa wymagać będą dalszego przetwarzania,
f) nie zamierza przekazywać Pana/i danych ani do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
g) podanie danych osobowych jest dobrowolne,
h) posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.