Pakiety mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Potwierdź pakiety dostępne w Twojej miejscowości


INSTALACJA 1,23ZŁ
INSTALACJA 1,23ZŁ
INSTALACJA 1,23ZŁ
INSTALACJA 1,23ZŁ

do 5Mb/s

do 10Mb/s

do 20Mb/s

do 40Mb/s

za 39zł        

miesięcznie przez cały czas trwania umowy przy umowie na 24 miesiące Zamów

za 45zł        

miesięcznie przez cały czas trwania umowy przy umowie na 24 miesiące Zamów

za 49zł        

miesięcznie przez cały czas trwania umowy przy umowie na 24 miesiące Zamów

za 59zł        

miesięcznie przez cały czas trwania umowy przy umowie na 24 miesiące Zamów
Maks. prędkość ściągania 5Mb/s Maks. prędkość ściągania 10Mb/s Maks. prędkość ściągania 20Mb/s Maks. prędkość ściągania 40Mb/s
Maks. prędkość wysyłania 1Mb/s Maks. prędkość wysyłania 1Mb/s Maks. prędkość wysyłania 1Mb/s Maks. prędkość wysyłania 1Mb/s
Brak limitów ściągania Brak limitów ściągania Brak limitów ściągania Brak limitów ściągania
Możliwość podłączenia własnego routera wifi Możliwość podłączenia własnego routera wifi Możliwość podłączenia własnego routera wifi Możliwość podłączenia własnego routera wifi
Abonament przy umowie na
24 miesiące - 39zł
Abonament przy umowie na
24 miesiące - 45zł
Abonament przy umowie na
24 miesiące - 49zł
Abonament przy umowie na
24 miesiące - 59zł
Aktywacja przy umowie na
24 miesiące - 99zł
Aktywacja przy umowie na
24 miesiące - 49zł
Aktywacja przy umowie na
24 miesiące - 1,23zł
Aktywacja przy umowie na
24 miesiące - 1,23zł
Abonament przy umowie na
12 miesiący - 49zł
Abonament przy umowie na
12 miesiący - 55zł
Abonament przy umowie na
12 miesiący - 59zł
Abonament przy umowie na
12 miesiący - 69zł
Aktywacja przy umowie na
12 miesiący - 149zł
Aktywacja przy umowie na
12 miesiący - 99zł
Aktywacja przy umowie na
12 miesiący - 49zł
Aktywacja przy umowie na
12 miesiący - 49zł
Abonament przy umowie na
czas nieokreślony - 59zł
Abonament przy umowie na
czas nieokreślony - 65zł
Abonament przy umowie na
czas nieokreślony - 69zł
Abonament przy umowie na
czas nieokreślony - 79zł
Instalacja przy umowie na
czas nieokreślony - 299zł
Instalacja przy umowie na
czas nieokreślony - 299zł
Instalacja przy umowie na
czas nieokreślony - 299zł
Instalacja przy umowie na
czas nieokreślony - 299zł
*pakiet zależny jest od miejsca instalacji łącza abonenckiego oraz warunków technicznych.
Opłata instalacyjna obejmuje instalację usługi Dostęp do Internetu w lokalu Abonenta do sieci Internet. Pobierana jest jednorazowo od osób, z którymi INTERKAR KOMPUTER-SERWIS zawarł umowę na świadczenie usługi Dostęp do Internetu, w trybie i na warunkach określonych w Regulaminie świadczenia usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS.
Maks. prędkość pobierania - prędkość w Mbps określająca maksymalną szybkość transmisji od routera brzegowego Operatora do komputera Abonenta.
Maks. prędkość wysyłania - prędkość w Mbps określająca maksymalną szybkość transmisji od komputera Abonenta do routera brzegowego Operatora.
Abonament - opłata za jeden okres rozliczeniowy korzystania z usługi Dostęp do Internetu.
W opłacie abonamentowej zawarte jest korzystanie przez Abonenta z określonego pakietu.
Jeżeli okres świadczenia usługi Dostęp do Internetu nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, wówczas opłatę abonamentowę ustala się w wysokości 1/30-tej opłaty za każdy dzień świadczenia usługi.
W cenie zawarta jest konfiguracja urządzeń i każde z urządzeń po podłączeniu w lokalu/nieruchomości Abonenta działa bez konieczności przyjazdu Przedstawiciela Operatora.
Wzór umowy wraz z regulaminem.