W chwili obecnej firma Interkar nie prowadzi naboru.